Gizlilik Politikası (KVKK)

TREDA HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SATIŞ VE DAĞITIM LTD. ŞTİ.

WEB SİTESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, tarafınıza, veri sorumlusu Treda Hızlı Tüketim Ürünleri Satış ve Dağıtım LTD: ŞTİ. (“Treda” veya “Şirket“) tarafından www.remove.com.tr adresi üzerinden sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak Şirket’in aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Öncelikle bilmenizi isteriz ki, Treda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile uyumlu işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına en yüksek hassasiyeti göstermektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl Topluyoruz? Ne Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel verileriniz, internet sitemiz olan www.remove.com.tr adresi ve uzantılarını ziyaret ettiğinizde İletişim Formu ile yapmış olduğunuz paylaşımlar ve kullandığımız çerezler ile otomatik ve kısmen otomatik yollar ile toplanabilmektedir.  İnternet sitesinde kullanılan çerezler hakkında bilgi almak için Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

 

Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında (KVKK m.5/2/f): İletişim Formu’nun tarafımıza iletilmesinin ardından, soru ya da talebinize cevap verebilmek, görüşlerinizi değerlendirmek ve bu kapsamda sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında (KVKK m.5/2/ç): Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması halinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında (KVKK m. 5/2/e): Hukuki bir uyuşmazlık olması halinde haklarımızın korunabilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir
Açık rızanız kapsamında (KVKK m.5/1): Açık rızanız olması halinde kişisel verileriniz pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması amacıyla işlenebilmektedir.

 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; kimlik ve iletişim bilgilerdir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabiliriz?

Kişisel verilerinizi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktayız.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, bu kapsamda bilgi talep etme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş kişisel veriniz olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme gibi haklara sahipsiniz. Kanunda geçen haklarınızı kullanmak için internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurabilir veya taleplerinizi sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak [email protected] dresine iletebilirsiniz.